Pogoji uporabe

Spletna stran http://vreme24.net je v lasti gospodarske družbe vreme24.net d.o.o. S pristopom k spletni strani vreme.net sprejemate vsa pravila in pogoje uporabe teh spletnih strani. Gospodarska družba vreme.net d.o.o. si pridržuje pravico v katerem koli trenutku spremeniti splošne pogoje uporabe ter ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice takšnih sprememb. Spremembe splošnih pogojev začnejo veljati, ko so objavljene na teh straneh. Uporabnik je dolžan redno brati pravila in pogoje uporabe ter se smatra, da je s pristopom k spletnim stranem vreme.net seznanjen z aktualnimi pravili in pogoji njihove uporabe.

Vreme24.net d.o.o. je izključni nosilec avtorskih pravic spletne strani vreme.net in njene vsebine. Dokumenti in podatki, objavljeni na spletni strani vreme.net, se ne smejo razmnoževati, distribuirati, prirediti ali na kakršen koli način uporabljati v komercialne namene brez izrecnega soglasja gospodarske družbe vreme.net d.o.o. oziroma uporabljati na kakršen koli način, ki bi lahko povzročil škodo gospodarski družbi vreme.net d.o.o. ali katerikoli tretji strani. Dokumenti in podatki, objavljeni na tej spletni strani, se lahko uporabljajo samo za posamične potrebe uporabnikov in na njihovo lastno odgovornost, ob upoštevanju vseh avtorskih in lastninskih pravic ter pravic tretjih oseb. Prepovedano je javno prikazovanje, objavljanje, prenos, spreminjanje, razmnoževanje, sodelovanje pri prenosu ali prodaji, distribucija, izdelava kopij, pošiljanje in vsaka druga vrsta uporabe vsebine teh strani ali enega njihovega dela ter izbira in uskladitev njihove vsebine, brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja gospodarske družbe vreme.net d.o.o. Če je takšno dovoljenje odobreno, ni dovoljeno brisanje ali spreminjanje obstoječih podatkov, ki se nanašajo na avtorsko pravico in/ali na zaščitni znak. Nepooblaščena uporaba katerega koli dela vsebin, objavljenih na spletni strani vreme.net, brez dovoljenja nosilca avtorskih pravic, velja za kršitev avtorskih pravic gospodarske družbe vreme.net d.o.o. invreme.net d.o.o. si izrecno pridržuje pravico, da takšno uporabo zaračuna po svoji prosti presoji in po sodni poti ter brez kakršnega koli opozorila po sodni poti zahtevati varstvo svojih pravic in nadomestilo škode.

Z uporabo vsebine vreme.net spletne strani uporabnik sprejema vsa tveganja, ki nastanejo z uporabo te spletne strani ter sprejema uporabo vsebine te spletne strani izključno za osebne potrebe in na lastno odgovornost. Gospodarska družba vreme.net d.o.o. ne odgovarja za škodo, ki bi na kakršen koli način lahko nastala iz, ali je na kakršen koli način povezana z uporabo te spletne strani, za kakršnakoli dejanja uporabnika, do katerih bi prišlo z uporabo ali zlorabo vsebine te spletne strani, ter za kakršnokoli škodo, ki bi jo lahko uporabnik ali katerakoli tretja stran utrpela v smislu uporabe ali zlorabe vsebine te spletne strani. Vsi podatki na spletni strani vreme.net, vključno s podatki vremenske napovedi, so informativne narave ter vreme.net d.o.o. ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala z uporabo navedenih podatkov.

Vreme.net d.o.o. izrecno prepoveduje kakršnokoli uporabo spletne strani vreme.net na način in/ali za namene, s katerimi se neposredno ali posredno krši kateri koli veljavni zakon ali pravni predpis, ki velja v Republiki Hrvaški, prav tako pa tudi dobri poslovni običaji.

Gospodarska družba vreme.net d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe vsakega zasebnega dela in tudi celotne vsebine, objavljenega na spletni strani vreme.net, ter ne bo odgovarjala za nikakršne možne posledice, ki bi lahko nastale iz takšnih sprememb.

Ta spletna stran lahko vsebuje tudi dokumente in podatke ter povezave na druge spletne strani, ki so jih ustvarile tretje osebe, in ki se bodo, kadar bo to mogoče, kot takšne tudi označile. Gospodarska družba vreme.net d.o.o. nima nadzora nad navedenimi dokumenti in podatki ali drugimi spletnimi stranmi ter ne odgovarja za njihovo vsebino. To se zlasti nanaša na točnost, popolnost in dostopnost vsebine na spletnih straneh, ki so proizvod tretjih oseb. Gospodarska družba vreme.net d.o.o. ni odgovorna za vsebino spletnih strani oglaševalca na spletni strani vreme.net ter za nikakršno škodo, nastalo z reklamiranjem na spletni strani vreme.net. Poslovno razmerje med oglaševalcem in uporabnikom na spletni strani vreme.net in izven spletne strani vreme.net je zasnovana izključno na poslovnem dogovoru oglaševalca in uporabnika ter vreme.net d.o.o. ne odgovarja za kakršno koli morebitno škodo, ki bi lahko izhajala iz takšnega poslovnega razmerja.

Gospodarska družba vreme.net d.o.o. se zavezuje, da bo spoštovala anonimnost in zasebnost uporabnika spletne strani vreme.net. Gospodarska družba vreme.net d.o.o. lahko zbira osebne podatke uporabnika, kot so ime, naslov, telefonska številka ali e-poštni naslov, samo če jih uporabnik gospodarski družbi vreme.net d.o.o prostovoljno posreduje. Gospodarska družba vreme.net d.o.o. bo navedene podatke uporabila izključno z namenom čim boljšega vpogleda in razumevanja posameznih potreb in zahtev uporabnika ter razvijanja možnosti čim bolj kakovostnih storitev gospodarske družbe vreme.net d.o.o., vse to pa v uporabnikovo zadovoljstvo. Gospodarska družba vreme.net d.o.o. se obvezuje, da navedeni podatki ne bodo dostopni nobeni tretji strani brez izrecnega soglasja uporabnika. Vreme.net d.o.o. je pooblaščeno, da na zahtevo organa državne oblasti dostavi podatke o uporabnikih, ne glede na predhodno navedene odredbe pogojev uporabe.

Za analizo spletne strani vreme.net uporabljamo programsko opremo za analizo, s pomočjo katere analiziramo uporabo spletne strani ter s tem pridobimo dragocene izsledke o potrebah svojih uporabnikov, in sicer zaradi izboljšanja kakovosti naše ponudbe. Za to uporabljamo t.i. piškotke. Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranjujejo na računalniku obiskovalca strani. Omogočajo prepoznavanje uporabnika pri ponovnem obisku spletni strani. To nam omogoča izvedbo zgoraj opisane analize uporabe. Piškotki se sicer lahko, z ustreznimi nastavitvami na brskalniku, tudi zavrnejo ali izbrišejo. Vendar pa lahko to povzroči, da nekaterih funkcij naše strani ni več možno v celoti uporabljati. Navedena programska oprema poleg tega zbira in shranjuje še nekatere tehnične podatke, vključno z IP naslovom uporabnika. Poudarjamo, da v nobenem primeru ne pride do identifikacije oseb, ki so nosilci teh podatkov, niti do zbiranja osebnih podatkov. Ti podatki tudi niso povezani z osebnimi podatki, ki nam jih je uporabnik eventualno sporočil. Z uporabo vreme.net strani soglašate z zgoraj opisanim načinom izvedbe analize uporabe te spletne strani.

Verjetnost Opis
0-10% padavine se ne pričakujejo
10-30% možne občasne padavine slabše intenzivnosti, ki kratkotrajno zajemajo posamezne dele mesta.
30-50% velika verjetnost padavin, ki bodo neenakomerne po intenzivnosti, času trajanja in zajetem območju (možno, da bo v posameznih delih mesta suho, drugi del mesta pa bo imel obilne padavine). Pogosto pri poletnih nevihtah.
40-70% velika verjetnost kontinuiranih padavin, ki zajemajo področje celega mesta, vendar ne trajajo nujno celo obdobje.
60-80% velika verjetnost kontinuiranih padavin ali nalivov v celem obdobju.
80-100% možne so kratkotrajne slabe padavine ali padavine, ki kratkotrajno zajemajo posamezne dele mesta.

Napiši svoje mnenje

Napiši svoje mnenje
Web projekt, vreme24.net, se stalno izboljša. Vsaka informacija o tem, kaj ti je všeč in kaj ne, nam pomaga, da izboljšamo in prilagodimo spletno stran tvojim željam.

Brez zadržkov nam povej tvoje mnenje – ta obrazec je namenjen ravno temu.

Design & Technology: Trikoder Powered by Meteo centar